Отстранување на плагијат

Професионална помош за отстранување на плагијат од вашата теза

Отстранете го плагијатот од вашата теза

Услугата е погодна за вас ако сакате да го елиминирате плагијаризмот од вашиот документ. Нашите уредници мануелно ќе го изменат вашиот документ и ќе ги поправат деловите од текстот што може да доведат до плагијат

Отстранете го плагијатот од вашата теза

Тренирани уредници

Нашите уредници се високо обучени за отстранување на плагијати според нашите рачно создадени стандарди, методи и најдобри практики. Структурираниот тек на работа дозволува гарантирање на висок квалитет на услуги и доставување на вашите нарачки во даден рок.

Одржуваме три стандарди и упатства кои се задолжителни за нашите уредници:

Професионален уреднички стандард Го опишува знаењето и вештините потребни за професионален уредник

Уреднички стандард. Ги опишува најдобрите практики за доставување на услуги за клиентот.

Академски уреднички стандард. Ги опишува методите и практиките кои се неопходни за етичка интервенција во академски текст.

Тренирани уредници

Ќе добиете

Уредникот ќе работи со деловите на документот кои се означени во извештајот за плагијат. Уредникот ќе го подобри стилот на претходно споменатите делови и ќе ги прикаже на правилен начин. Исто така ќе додаде и потребни цитати кои ќе ги најде во процесот на работа.

Ниска оцена за сличност

Ниска оцена за парафразирање

Ниска оцена за ризик од плагијат

Правилни цитати

Подобро стилизирани реченици

Коментари за понатамошен развој на вашиот труд

Примери

Иницијален клиентски документ

Иницијален клиентски документ

Изменет документ

Изменет документ