Функционалности на проверувач за плагијати

Откријте ги неверојатните функционалности на нашата проверка за плагијат.

Напредно оценување

Наместо само да ви даваме само оцена за сличност, ви нудиме многу други оцени за да го оцените трудот.

Plagiarism checker advanced scoring

Сите извештаи се даваат со оцена за сличност. Овој резултат покажува колку сличности се најдеви во вашите документи.

Оцената за сличност се брои со делење на броевите на совпаднати зборови со вкупниот број на зборови.

На пример, ако вашиот документ содржи 1000 зборови и оцената за сличност е 21%, ова значи дека има 210 исти зборови во вашите документи.

Оцена за сличност на плагијат

Овој резултат ви го покажува ризикот од плагијат во вашиот документ. Овој резултат, општо земено, ја проценува големината на сличностите. Колку е поголем блокот на сличности, поголем е ризикот од плагијат.

На пример, да земеме еден труд од 100 страни со само 1% сличност. Ако сите сличности се концентрирани во само една страна, нашата оцена за ризик од плагијат ќе ја покаже највисоката оцена. Ќе бидете известени за можен плагијат со ниска вредност на сличност.

Нашите истражувања покажуваат дека оваа функционалност открива плагијат со прецизност од 94%.

Оцена за ризик од плагијат

Парафразирањето е растечки метод на плагијат. За да се справиме со парафразирање, ја додадовме оцената за парафразирање.

Резултатот прикажува кој дел од текстот е препишан.

Оцената за парафразирање обично е помеѓу 1% и 8%. Висока оцена за парафразирање може да значи плагијат. Внимавајте на висока оцена за парафразирање.

Оцена за парафразирачки плагијат

Цитирањето е важно за добар труд. Меѓутоа, некои добри цитати може да се само дел од поголем блок на сличности.

За таквите случаи го воведовме концептот на несоодветни цитати.

Несоодветните цитати покажуваат колку цитати се само делови од поголеми совпаѓања во документот.

Неправилни цитати

Цитатите се дел од секој труд. Цитирање на други документи додава кредибилитет на трудот.

Идентификуваме цитати и ги означуваме со зелена боја. Ова ви дозволува лесно да ги издвоите добрите цитати од другите сличности.

Цитати

Веродостојноста на трудот исто така може да се оцени според бројот на совпаѓања.

Замислете дека се справувате со труд со 10% сличности. Кој би ви изгледал поверодостоен - тој со сите 10% на сличности од еден извор или тој во кој сличностите доаѓаат од десетици или стотици извори?

Совпаѓања на плагијати

Брзиот резултат е целосно нов резултат кој ви помага грубо да го процените прикачениот труд за неколку секунди.

Процената со брз резултат е бесплатна. Брзиот резултат споредува совпаѓања и грубо го пресметува резултатот за сличност.

Брзиот резултат се прикажува за неколку секунди. Штом ја прикачите датотеката, брзиот резултат ќе се појави скоро веднаш.

Брз резултат за плагијат

Означени совпаѓања

Ако било каков плагијат е пронајден во вашиот документ, ќе биде означен за проверка и поправка. Нашиот систем за детекција на плагијати нуди одредени функционалности кои ќе ви помогнат да го измените и поправите вашиот документ - забележете дека добрите цитати ќе бидат обележани со зелено, парафразирањата со портокалово и несоодветните цитати со виолетово.

Пример за обележан плагијат

Plagiarism checker sources matches

Видливи извори

Нашата проверка за плагијат ќе постави линкови до изворите на препознаените делови во вашиот документ. Овие линкови ви дозволуваат да ги поправите непрописните цитати, зборови и парафразирања во вашиот документ. Ако сте убедени дека цитатите се прописно поставени во вашиот документ, едноставна потврда од ваша страна ќе ви дозволи да продолжите со прегледување на вашиот документ и преземање.


Откривање на парафразирање

Подобрената технологија на нашиот систем открива не само копирај-залепи плагијати, туку и парафразирани плагијати. Ако добиете висока оцена за парафразирање, важно е внимателно и темелно да го прегледате вашиот документ за да го избегнете ризикот од плагијат.

Пример на откривање на плагијат

Откривање на непрописни цитати

Откривање на непрописни цитати

Некои цитати може да бидат препознаени како плагијат од страна на учителите, па така важно е да се провери трудот за точни цитати со цел да се избегнат некакви непријатни последици.

Нашата проверка за плагијат ќе ви каже кои цитати се добри - ќе бидат обележани со зелено. Исто така ќе ги означи со виолетово сите цитати кои се препознаени како плагијат, па ќе знаете кои цитати да ги измените.


Повеќејазична детекција

Дури и ако вашиот документ е напишан на неколку други јазици, нашиот повеќејазичен систем е способен да открие плагијат. Затоа нашиот систем за проверка на плагијати е препознаен како национален систем за откривање на плагијати во неколку различни земји.

Повеќејазична проверка за плагијат