Бесплатна проверка за плагијат

Дознајте како гарантираме бесплатна проверка за плагијат за нашите корисници

Бесплатна проверка за плагијат

Одредени групи на корисници за одредени случаи можат да ја изберат бесплатната опција на нашата проверка за плагијат. Доделуваме бесплатна корисничка сметка за:

1. Едукатор (целосна функционалност)

2. Стандарден корисник (парцијална функционалност)

Бесплатна проверка за плагијат

Која бесплатна проверка за плагијат ќе ја одберете

Како едукатор или премиум корисник

Брза проверка за плагијат

Детална проверка за плагијат

Извештај за плагијат

Веб база на податоци

База на научни статии

Проверка во реално време

Како стандарден корисник

Брза проверка за плагијат

Детална проверка за плагијат

Извештај за плагијат

Веб база на податоци

База на научни статии

Проверка во реално време

Брза проверка за плагијат

Оваа функција им дозволува на корисниците брзо да ги оценат нивните трудови. Колку брзо работи услугата? Во повеќето случаи ги проверува трудовите за неколку секунди, па така нема да го губите вашето време чекајќи за просечните резултати за плагијат.

Оваа функција им дозволува на корисниците брзо да ги оценат нивните трудови. Колку брзо работи услугата? Во повеќето случаи ги проверува трудовите за неколку секунди, па така нема да го губите вашето време чекајќи за просечните резултати за плагијат.

Детална проверка за плагијат

Детална проверка за плагијат

Деталната проверка за плагијат темелно ја потврдува вашата датотека. Оваа опција ќе ви даде прецизен резултат за плагијат со вклучен извештај за сличност.

Деталната проверка за плагијат е подетална споредена со брзата проверка. Меѓутоа, деталната проверка за плагијати трае подолго.


Извештај за плагијат

Извештајот за плагијат го покажува вашиот документ со означените сличности во него.

Извештај за плагијат е корисен ако сакате да видите точно на кои места во вашиот документ биле пронајдени сличности.

Извештај за плагијат

Веб база на податоци

Веб база на податоци

Ги разликуваме нашите пребарување според колекцијата на податоци. Стандардната проверка вклучува пребарување на веб база на податоци. Сето ова значи дека вашиот труд ќе биде спореден со милијари веб страници, статии, енциклопедии, магазини, дневници, книги.


База на научни статии

Базата на научни статии е уникатна база на податоци со повеќе од 80 милиони научни статии од најпознатите научни издавачи

Ако ја имате овозможено оваа опција ќе го споредите вашиот труд со статии од издавачи како што се Oxford University Press, De Gruyter, Ebsco, Springer, Wiley, Ingram и други.

База на научни статии

Проверка во реално време

Проверка во реално време

Ова е навистина корисна функција која им дозволува на корисниците да ги споредат нивните документи со ново објавени статии.

Ќе најдеме сличности со трудови објавени на популарни вебсајтови за само 10 минути или помалку.