Политика на приватност

Регистрација

Кога се запишува, корисникот го покажува неговата/неговата е-пошта, телефонски број, корисничкото име, образовната институција, фотографијата. Ние би можеле од вас да побараме и или да ги сочуваме информациите за вашата локација или други информации. Информациите кои ние ќе ги собереме се користат за статистички и аналитички потреби како и за контактирање на корисникот.

Поднесување на Документи

Кога ќе се запише, корисникот може да поднесе, upload-ира текст документи на системот. Документите ќе бидат скенирани заради детекција на плагијаторство. Одкога документите ќе бидат скенирани, можат слободно да се избришат од системот со кликање на одговарачкото копче.

Поднесените документи се похранети во системот во рок не помал од 3 години.

Сите поднесени документи се стриктно заштитени од пристап на трети лица.

Поднесените документи не се вклучени во нашата база на податоци за пребарување.

Поднесените документи можат да бидат вклучени во базата за пребарување само од корисникот заради заштита од неовластено умножување или дистрибуција на пристап. Во овој случај правата на заштита и сите други припаѓачки права треба да му припаѓаат на корисникот..

Ние би можеле да ги следиме сите кориснички податоци за активност (како IP адреса, количество на поднесени документи, детали за конекцијата, проверка на резултати и слични податоци) заради статистички и аналитички потреби.

Партнери

Системот може да користи партнерски софтвер:

  1. систем за плаќање (како paypal, paysera, braintree или друг)
  2. информатичка низа од социјални мрежи (facebook, twitter или други)

Овој софтвер од трето лице работи по сопствени правила и регулација и системот на plag.mk мора да ги почитува таквите правила.

Лични Податоци

Корисниците можат во кое било време да ги изменат нивните лични податоци со кликање на “подесувања ” копчето. Корисникот може да го измени било кој од личните податоци. Меил адресата не може да биде променета.

Сигурност

Корисникот ја бира нејзината/неговата лозинка за конекција кога се запишува. Корисникот може да ја измени својата лозинка или да употреби потсетник за лозинки за да генерира нова лозинка. Може да има и придружен линк за логирање на било која порака од електронска пошта испратена од системот. Корисниците можат да одбијат да ги примаат овие пораки (освен потсетникот за лозинка) испратени од системот.

Контакт Информации

Име на компанијата: ACVK, LLC

[email protected]

Телефон: +370 657 77548

Адреса: Gedimino 28/2, LT-01104, Вилнус, Литванија

Политика на приватност plag.mk