НЕКОИ ОДЛИКИ НА НАШИОТ ПРОВЕРУВАЧ НА ПЛАГИЈАТИ

Софистицирано бодување

НЕКОИ ОДЛИКИ НА НАШИОТ ПРОВЕРУВАЧ НА ПЛАГИЈАТИ
Arrow

Нашиот бодовен систем нуди неколку карактеристики за да помогне и го направи вашиот документ абсолутно најдобар колку што е тоа возможно. Со сите овие одлики, како и со колор-кодирањето кое ве алармира за можни проблеми, вие ќе можете брзо да го едитирате и поправите вашиот документ со леснотија.

  • Резултат за сличност. Сите рапорти се обезбедени со скор/резултат на сличност. Овој резултат покажува колку многу сличности има во вашите документи.
  • Резултат за ризик од плагијат. Уникатно. Овој резултат ви го покажува ризикот од плагијаторство во вашиот документ. Колку повеќе сличности се откриени, толку е поголем ризикот од плагијаторство. Нашето испитување покажало дека оваа одлика го открива ризикот од плагијаторство до 94 %. Ова е само една од многуте причини зошто корисниците го сакаат напиот систем.
  • Парафрази. Уникатно. Овој резултат ве алармира за количеството на парафрази во вашиот документ. Висок резултат за парафрази може да сигнализира плагијаторство. Внимавајте на високиот скор за парафрази.
  • Лоши цитати. Уникатно. Овој резултат покажува колку неправилни цитати има во вашиот документ. Иако е дозволено да се користат цитати, тие не треба да го чинат мнозинството од вашиот документ. Исто така мудро е да се верификува изворот на било какви цитати кои се користат со цел на избегнување на ризикот од плагијаторство.
  • Совпаѓања. Уникатно. Овој резултат го покажува количеството на ‘совпаднати’ делови во вашиот документ.
Arrow

Истакнати, маркирани (во боја) совпаѓања

Ако било каков вид на плагијат е најден во вашиот документ, податоците се истакнати, маркирани со боја за ваше разгледување и корекција. Нашиот систем на проверувачот на плагијаторство нуди одредени одлики за да ви помогне да го едитирате и поправите документот – забележете: добрите наводи ќе бидат истакнати во зелена, парафразите во портокалова и неправилните цитати во виолетова боја.

систем на проверувачот на плагијаторство
проверувач на плагијаторство

Видливи извори

Нашиот проверувач на плагијаторство ќе стави линкови до изворите на совпаднатите делови од вашиот документ. Овие линкови овозможуваат исправки на било кои неточни наводи, зборови и парафрази во вашиот документ. Ако сте сигурен дека наводите се правилно поставени во вашиот документ едноставна верификација од ваша страна ќе ви овозможи да продолжите со ревизија на вашиот документ и негово симнување.

Arrow down left
Arrow down right
Plagiarism checker filters

Детекција на парафрази Уникатно

Подобрената технологија на нашиот систем детектира не само copy & paste плагијаторство, туку и парафразирачко плагијаторство. Ако добиете висок резултат за парафрази, важно е да внимателно и темелно го ревидирате вашиот документ да го избегнете ризикот од плагијаторство.

Детекција на лоши цитати Уникатно

Некои цитати можат да бидат препознаени како плагијати од наставниците па затоа е важно да се провери документот за точност на цитатите за да се избегнат несакани консеквенци. Нашиот проверувач на плагијати ќе ви покаже кои цитати се добри – тие ќе бидат маркирани со зелено. Исто така ќе ги маркира со виолетово сите цитати кои се препознати како плагијат, па така ќе знаете кои цитати треба да ги едитирате. Ова е уникатна plagramme особеност – ниту еден друг систем за детекција на плагијаторство не нуди таква можност.

Детекција на парафрази
Arrow
Arrow
Мултилингвална детекција

Мултилингвална детекција
 Уникатно

Дури и ако вашиот документ е напишан во неколку различни јазици, нашиот систем е способен да детектира плагијаторство. Поради ова нашиот проверувач на плагијаторство е признат како национален систем за детекција на плагијаторство во повеќе различни држави.

 
Online едитор Уникатно

Нашиот оnline едиторски систем ви овозможува да го едитирате вашиот документ оnline, а со тоа да ја елиминирате потребата од наново поднесување и трошоци. Одкако е едитиран, оригиналниот изглед, форматирањето и другите податоци од вашиот документ се сочувани.

детекција на плагијаторство
Arrow
Arrow down right
Опција за бесплатна проверка за плагијаторство

Upload било каде Уникатно

Нашата upload функција е симплифицирана за ваша погодност. Можете да го upload-ирате вашиот документ во секое време, било каде, од било кој веб сите или страница, со користење на традиционалниот метод со upload копчето или со влечење и спуштање (drag & drop) на вашите фајлови на одбраната локација.

И повеќе од уникатните одлики на нашиот проверувач на плагијати

Пристап до големи податоци

Вашиот документ ќе биде проверен спроти 14 трилиони веб сајтови, статии, книги, журнали, и периодни изданија. Оваа функција се зголемува на дневна база и е најдобра карактеристика на пристап на податоци меѓу другите сервиси за откривање на плагијаторство во светот. Ова е тоа што го прави различен нашиот проверувач од останатите.

Зачувување на оригиналниот формат

Нашиот систем ви овозможува да го прегледате, едитирате и симнете, download-ирате вашиoт поправен документ додека неговиот оригинален формат се зачувува. Нашиот систем на проверувачот на плагијаторство ги зачувува сите ваши фотографии, форматиранје и изглед во оригинална состојба, што значи дека не треда да бидете загрижени околу повторното поднесување и трошоци.

Опција за бесплатна проверка за плагијаторство

Иако нашиот систем за проверка за плагијаторство не е бесплатен сервис, ние сепак нудиме и некои бесплатни можности. Едноставно помогнете ни да го рашириме гласот за нашиот сервис за проверка на плагијаторство и ние ќе ви понудиме бесплатна опција за проверка на плагијати. Регистрирајте се денес, сите детали се внатре!